Privacy & cookies
 • Home
 • /
 • Privacy & cookies

Alles over privacy & cookies

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Toco-Trans BV, BE0688 961 997, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonlijke gegevens. We zijn gevestigd te Bakkerstraat 195 Dendermonde.

Dit privacybeleid werd laatst geüpdatet op 1 maart 2024. 

WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WE JOUW DATA EN GEGEVENS?

Hier bij Toco-Trans vinden we privacy enorm belangrijk. We zetten alles in het werk om de juiste boodschap aan de juiste persoon te richten. Hiervoor gebruiken we Google Analytics, een van de meest gebruikte web analytics tools. Hier vind je hun privacy en databeschermingsbeleid.

We komen graag zo veel mogelijk over je te weten, maar uiteraard, altijd zonder jouw identiteit te kennen. Op basis van je online gedrag richten we onze communicatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) en advertenties (bijvoorbeeld social ads) op basis van jouw voorkeuren, zodat jij enkel gerichte en relevante communicatie van ons ontvangt. Bovendien proberen we onze website te optimaliseren op basis van je online gedrag om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Jij bent uiteraard degene die de eerste stap moet zetten, door je bijvoorbeeld in te schrijven op de nieuwsbrief of tools van onze website te downloaden. Bovendien beloven we je altijd relevante content toe te sturen, waar je écht iets aan hebt. Heb je toch genoeg van onze mails? Dan kan je je altijd uitschrijven via in**@to********.be of onderaan elk mailtje.

Wanneer je een van onze formulieren invult op de website, dan hebben we uiteraard die gegevens nodig om je terug te contacteren.

DE VERWERKING EN DE VERZAMELING VAN DE INFORMATIE

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we informatie door cookies, webtools en plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Deze gegevens worden met elkaar gecombineerd en op die manier wordt er een digitaal profiel gemaakt. De info wordt altijd anoniem verwerkt en kan nooit op directe wijze aan jouw identiteit gerelateerd worden. We verzamelen cookies op onze website via een externe tool, die zich ertoe verbindt om je persoonlijke data volledig veilig te verwerken.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING – DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo gebruiken we persoonsgegevens:

 •  Wanneer we toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.
 • Wanneer we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van je privacy.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Wees gerust… Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • de opmaak van offertes (bijvoorbeeld door een leverancier);
 • het opvolgen van administratie (bijvoorbeeld door een boekhouder).

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve … De externe providers waar we mee samenwerken:

 • Google: voor web analytics tracking en gepersonaliseerde advertising
 • Facebook: voor sharing buttons en gepersonaliseerde advertising
 • LinkedIn: voor sharing buttons en gepersonaliseerde advertising
 • Twitter: voor sharing buttons
 • MailChimp: voor mailingcampagnes
 • Combell: webhosting

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?

De bewaartermijn van alle cookies die we op onze website gebruiken, kun je terugvinden in ons cookiebeleid.

Online formulieren die je ons toezendt via de website worden bijgehouden in ons content management systeem en in de databank die hieraan gekoppeld is. Hieraan is geen specifieke bewaartermijn toegekend, omdat we alle aanvragen efficiënt willen kunnen opvolgen.

Natuurlijk kun je te allen tijde je bewaarde gegevens inkijken, verbeteren, opvragen en laten verwijderen. Stuur dan een mailtje naar in**@to********.be en we brengen het in orde.

JE HEBT ALTIJD HET RECHT OM JOUW BEWAARDE PERSOONSGEGEVENS:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te wijzigen,
 • te verdwijnen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

JOUW RECHTEN

Je hebt de touwtjes zelf in handen. Je beschikt dus over een aantal rechten en kan deze uitoefenen door ons op de hoogte te brengen.

 • Recht op bezwaar
 • Recht op inzage en transparantie
 • Recht op rectifictie en gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je kan bij ons terecht via in**@to********.be
Bakkerstraat 195 Dendermonde

  Je kan ook altijd klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – co*****@ap*****.be). Meer info vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.